Gedragscode ATB

Voor de Rabo Veld Toer Tocht  zijn alle vergunningen verleend mits we allerlei voorzorgsmaatregelen treffen. Een van die voorzorgsmaatregelen is de deelnemers te wijzen op veiligheids- en gedragsregels en hen te verzoeken die te respecteren.  De organisatie van de Rabo Veld Toer Tocht vraagt haar deelnemers dan ook nadrukkelijk om kennis te nemen van onderstaande gedrags- en veiligheidsregels en die na te leven. 

Gedragscode ATB
Gedragscode ATB
 
Helm verplicht
Het dragen van een helm is verplicht
Advertenties